ÉVA MAG WORK CONTACT

 

Jurymotivering för Hötorgsstipendiet

ÉVA MAG

Konstföreningen Hötorget har utsett den artonde Hötorgsstipendiat i ordningen.

Till mottagare av 2015 års Hötorgsstipendium har Éva Mag utsetts. Hon har just
avslutat sin 5-åriga magisterutbildning vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.
Stipendiet delades ut i samband med Konstföreningen Hötorgets årsmöte på
Konstakademien tisdagen den 2 juni 2015.

Så här motiverar stipendiejuryn årets val:

Éva Mag tilldelas årets Hötorgsstipendium av en rörande enig jury. Hennes
Konstnärsskap vittnar om såväl integritet som en psykologisk komplexitet och är
starkt berörande. De verk som hon visar i årets avgångsutställning är varken
inställsamma eller lättillgängliga. De har tillkommit i en långvarig performativ
process och har under resans gång förlänats egna liv.  Dessa lerkroppar har, likt
varje annan individ, visat sina behov, beroenden och egna beteenden.
Konstnären har åtagit sig att vara deras skelett och ryggrad, att ge dem rörelse,
 hud, vätska, mening och att utforska dem för att kunna hålla dem vid liv så länge
som möjligt. Hon tycks ha frågat sig själv om hon räcker till för att tillgodose
deras behov.

Éva Mag har använt processen för att tränga djupt in i leran och textilen, hämta
information och kunskaper, som en källa till att förstå sig själv och sin egen
bakgrund. ”No real truth is to be found. What is, that is, and all there is.” (Éva Mag).

För juryn / Elisabeth Fagerstedt